• ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล บริษัท Princeton Digital Group
 • ที่ตั้ง/เข้าถึงได้รวดเร็ว ประเทศในทวีปเอเชีย-แปซิฟิก เช่น ไทย , สิงคโปร์ , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , ออสเตรเลีย เป็นต้น
 • ใบรับรองมาตรฐาน (Certifications)
  • SOC 1 Type II Internal controls related to financial reporting
  • SOC 2 Type II Data security and privacy
  • ISO 27001 Information security management
  • TVRA Threat Vulnerability Risk Assessment
 • ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล บริษัท CoreSite
 • ที่ตั้ง/เข้าถึงได้รวดเร็ว แคลิฟอร์เนีย , ประเทศสหรัฐอเมริกา , ทวีปอเมริกา
 • ใบรับรองมาตรฐาน (Certifications)
  • ISO 27001 Information security management
  • PCI-DSS Information security
  • SOC 1 Type II Internal controls related to financial reporting
  • SOC 2 Type II Data security and privacy
  • HIPAA
 • ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล บริษัท CoreSite
 • ที่ตั้ง/เข้าถึงได้รวดเร็ว นิวยอร์ก , ประเทศสหรัฐอเมริกา , ทวีปอเมริกา
 • ใบรับรองมาตรฐาน (Certifications)
  • ISO 27001 Information security management
  • PCI-DSS Information security
  • SOC 1 Type II Internal controls related to financial reporting
  • SOC 2 Type II Data security and privacy
  • HIPAA
  • NIST 800-53 Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations
 • ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล บริษัท CoreSite
 • ที่ตั้ง/เข้าถึงได้รวดเร็ว ชิคาโก , ประเทศสหรัฐอเมริกา , ทวีปอเมริกา
 • ใบรับรองมาตรฐาน (Certifications)
  • ISO 27001 Information security management
  • PCI-DSS Information security
  • SOC 2 Type II Data security and privacy
  • HIPAA
  • SSAE 16 Type II
 • ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล บริษัท Volta
 • ที่ตั้ง/เข้าถึงได้รวดเร็ว ลอนดอน , ประเทศอังกฤษ , ทวีปยุโรป
 • ใบรับรองมาตรฐาน (Certifications)
  • ISO 9001 Quality management
  • ISO 14001 Environmental management
  • ISO 14644-8 Cleanrooms and associated controlled environments
  • ISO 27001 Information security management
  • PCI-DSS Information security
  • OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management Systems
  • PAS 99 Integrated Management Systems
 • ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล บริษัท Interxion
 • ที่ตั้ง/เข้าถึงได้รวดเร็ว แฟรงก์เฟิร์ต , ประเทศเยอรมนี , ทวีปยุโรป
 • ใบรับรองมาตรฐาน (Certifications)
  • ISO 9001 Quality management
  • ISO 14001 Environmental management
  • ISO 22301 Security and resilience
  • ISO 27001 Information security management
  • ISO 50001 Energy management
  • SOC 2 Type II Data security and privacy
  • PCI-DSS Information security
 • ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล บริษัท Interxion
 • ที่ตั้ง/เข้าถึงได้รวดเร็ว อัมสเตอร์ดัม , ประเทศเนเธอร์แลนด์ , ทวีปยุโรป
 • ใบรับรองมาตรฐาน (Certifications)
  • ISO 9001 Quality management
  • ISO 22301 Security and resilience
  • ISO 27001 Information security management
  • SOC 2 Type II Data security and privacy
  • PCI-DSS Information security

Use Cases

#ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

Cloud สำหรับเว็บไซต์

เป็นมิตรกับนักพัฒนาเว็บไซต์และเจ้าของเว็บไซต์ โดยที่คุณไม่ต้องกังวล เราจะช่วยคุณตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) , ฐานข้อมูล (Database) , อีเมล (Mail Server)
Read More Cloud สำหรับเว็บไซต์

Cloud สำหรับฐานข้อมูล SQL Server

SQL Server เป็นระบบฐานข้อมูลของ Microsoft มีจุดเด่นเรื่องการรองรับจำนวนข้อมูลและการเรียกใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก สามารถใช้งานทั้งบนเว็บไซต์และโปรแกรมที่ติดตั้งในองค์กร
Read More Cloud สำหรับฐานข้อมูล SQL Server

Cloud สำหรับโปรแกรมบัญชี (ACCOUNTING & FINANCIAL)

เลือกใช้ GoCloud เสถียรภาพสูงเพื่อรองรับระบบโปรแกรมบัญชีของคุณ จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาด พร้อมสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน
Read More Cloud สำหรับโปรแกรมบัญชี (ACCOUNTING & FINANCIAL)

Cloud สำหรับ Mobile Appication

เมื่อคุณสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ นอกจากความฟีเจอร์และสวยงามแล้ว นั่นคือการแสดงผลและการตอบสนองต่อผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว GoCloud พร้อมเพื่อขับเคลื่อนระบบหลังบ้าน (Back-end) ของแอป
Read More Cloud สำหรับ Mobile Appication

Cloud สำหรับโปรแกรม ERP

วางแผนบริหารจัดการองค์กรของคุณให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว แรง และยืดหยุ่นสูง รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจในอนาคต
Read More Cloud สำหรับโปรแกรม ERP

Cloud สำหรับโปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ CRM

บริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูล
Read More Cloud สำหรับโปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ CRM

Cloud สำหรับโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

เพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างราบรื่น และช่วยให้ทีม HR ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านโปรแกรมบริการงานบุคคล บนระบบของ GoCloud ที่มีเสถียรภาพสูง รองรับการประมวลผลอย่างรวดเร็ว
Read More Cloud สำหรับโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)