เลือกคลาวด์ระดับโลก

GoCloud

เรามี “คลาวด์ เซิร์ฟเวอร์” พร้อมให้บริการ 7 แห่งทั่วโลก

Use Cases

#ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

Cloud สำหรับเว็บไซต์

เป็นมิตรกับนักพัฒนาเว็บไซต์และเจ้าของเว็บไซต์ โดยที่คุณไม่ต้องกังวล เราจะช่วยคุณตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) , ฐานข้อมูล (Database) , อีเมล (Mail Server)
Read More Cloud สำหรับเว็บไซต์

Cloud สำหรับฐานข้อมูล SQL Server

SQL Server เป็นระบบฐานข้อมูลของ Microsoft มีจุดเด่นเรื่องการรองรับจำนวนข้อมูลและการเรียกใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก สามารถใช้งานทั้งบนเว็บไซต์และโปรแกรมที่ติดตั้งในองค์กร
Read More Cloud สำหรับฐานข้อมูล SQL Server

Cloud สำหรับโปรแกรมบัญชี (ACCOUNTING & FINANCIAL)

เลือกใช้ GoCloud เสถียรภาพสูงเพื่อรองรับระบบโปรแกรมบัญชีของคุณ จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาด พร้อมสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน
Read More Cloud สำหรับโปรแกรมบัญชี (ACCOUNTING & FINANCIAL)

Cloud สำหรับ Mobile Appication

เมื่อคุณสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ นอกจากความฟีเจอร์และสวยงามแล้ว นั่นคือการแสดงผลและการตอบสนองต่อผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว GoCloud พร้อมเพื่อขับเคลื่อนระบบหลังบ้าน (Back-end) ของแอป
Read More Cloud สำหรับ Mobile Appication

Cloud สำหรับโปรแกรม ERP

วางแผนบริหารจัดการองค์กรของคุณให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว แรง และยืดหยุ่นสูง รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจในอนาคต
Read More Cloud สำหรับโปรแกรม ERP

Cloud สำหรับโปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ CRM

บริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูล
Read More Cloud สำหรับโปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ CRM

Cloud สำหรับโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

เพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างราบรื่น และช่วยให้ทีม HR ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านโปรแกรมบริการงานบุคคล บนระบบของ GoCloud ที่มีเสถียรภาพสูง รองรับการประมวลผลอย่างรวดเร็ว
Read More Cloud สำหรับโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)