740

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 Acc, 10 Domains
 • Directadmin on Ubuntu
 • รองรับ PHP, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

940

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 Acc, 10 Domains
 • Directadmin on Ubuntu
 • รองรับ PHP, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,640

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 Acc, 10 Domains
 • Directadmin on Ubuntu
 • รองรับ PHP, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

ใหม่

2,240

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 100 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 Acc, 10 Domains
 • Directadmin on Ubuntu
 • รองรับ PHP, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

2,840

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 Acc, 10 Domains
 • Directadmin on Ubuntu
 • รองรับ PHP, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

5,140

บาท/เดือน


 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 320 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 1 Acc, 10 Domains
 • Directadmin on Ubuntu
 • รองรับ PHP, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

980

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk on Ubuntu
 • รองรับ PHP, NodeJS, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,180

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk on Ubuntu
 • รองรับ PHP, NodeJS, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,880

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk on Ubuntu
 • รองรับ PHP, NodeJS MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

ใหม่

2,480

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 100 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk on Ubuntu
 • รองรับ PHP, NodeJS, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

3,080

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk on Ubuntu
 • รองรับ PHP, NodeJS, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

5,380

บาท/เดือน


 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 320 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk on Ubuntu
 • รองรับ PHP, NodeJS, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database
หมายเหตุ
 • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • พื้นที่ของ Disk Space ถูกใช้สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) และ Software ประมาณ 15-20 GB
 • ค่าบริการเสริม เช่น การสำรองข้อมูล (Backup/Snapshot) , ค่าบริการ Plesk และ Directadmin [อ่านเพิ่มเติม]
 • โปรดอ่านข้อตกลง นโยบาย และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ [อ่านเพิ่มเติม]