ธนาคารชื่อบัญชีสาขาประเภทเลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทยบริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัดสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ออมทรัพย์123-8-76989-9
ธ.ไทยพาณิชย์บริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัดสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่นออมทรัพย์408-782888-9
ธ.กรุงไทยบริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัดสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่นออมทรัพย์986-7-77452-3
ธ.กรุงเทพบริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัดสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่นออมทรัพย์546-7-35373-5
พร้อมเพย์บริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัดสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่นออมทรัพย์0405561000434

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 107 4127 , Line ID : @cc021074127


การหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ยอดชำระ 1,000 บาท/ปี ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 % , หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเท่านั้น
 • กรุณาจัดส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย มาที่บริษัทภายใน 15 วัน หากครบกำหนด ทางบริษัทจะขอระงับให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับเอกสารจากท่าน
 • กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดส่งมาที่
  • บริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0405561000434
  • ที่อยู่ 148/89 หมู่ที่ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไป เมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว