1,380

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,680

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

2,780

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

ใหม่

3,580

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 100 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

ใหม่

4,880

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 100 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

5,180

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,580

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,880

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

2,980

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

ใหม่

3,780

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 100 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

ใหม่

5,080

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 100 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

5,380

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database
หมายเหตุ
 • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • พื้นที่ของ Disk Space ถูกใช้สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) และ Software ประมาณ 15-20 GB
 • ค่าบริการเสริม เช่น การสำรองข้อมูล (Backup/Snapshot) , ค่าบริการ Plesk และ Directadmin [อ่านเพิ่มเติม]
 • โปรดอ่านข้อตกลง นโยบาย และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ [อ่านเพิ่มเติม]