1,220

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,420

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

แนะนำ

2,320

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

แนะนำ

3,820

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

แนะนำ

6,820

บาท/เดือน


 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 320 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

12,230

บาท/เดือน


 • CPU 8 core
 • Memory 32 GB
 • SSD 640 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 10 Domains
 • Plesk
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,440

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

1,640

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

แนะนำ

2,540

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

แนะนำ

4,040

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

แนะนำ

7,040

บาท/เดือน


 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 320 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database

12,450

บาท/เดือน


 • CPU 8 core
 • Memory 32 GB
 • SSD 640 GB
 • Unlimited Data Transfer
 • 30 Domains
 • Plesk + MSSQL Management
 • รองรับ .NET Core, NodeJS, MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ไม่จำกัด Email accounts
 • ไม่จำกัด Database
หมายเหตุ
 • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ความแตกต่างของ Plesk แต่ละประเภทมีดังนี้
  • Plesk (10 Domains) สามารถสร้าง/จัดการ MSSQL ด้วยโปรแกรม SQL Server Management Studio ได้เท่านั้น
  • Plesk (30 Domains) และ Plesk (Unlimited) สามารถสร้าง/จัดการ MSSQL ด้วยโปรแกรม SQL Server Management Studio และหน้าของ Plesk ได้
  • ดูข้อเปรียบเทียบอื่นๆได้ที่ plesk.com/editions
 • พื้นที่ของ Disk Space ถูกใช้สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) และ Software ประมาณ 15-20 GB
 • โปรดอ่านข้อตกลง นโยบาย และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ [อ่านเพิ่มเติม]