คุณสมบัติเฉพาะ

 • Private Cloud Hosting ใช้คนเดียวไม่แชร์ทรัพยากรกับคนอื่น
 • เลือกได้ทั้ง Directadmin หรือ Plesk
 • รองรับ PHP, NodeJS
 • รองรับฐานข้อมูล MySQL/MariaDB
 • ราคาเริ่มต้น 740 บาท/เดือน

คุณสมบัติที่เหมือนกัน

 • Hosting On Cloud อยู่บน Cloud มาตรฐานระดับโลก Uptime 99.9%
 • ไม่ต้อง Setup เซิร์ฟเวอร์เอง ทีมงานติดตั้ง Web/Mail/DB ให้พร้อมใช้
 • มีระบบจัดการ Website Control Panel
 • ได้สิทธิ์ Root สำหรับใช้ SSH
 • ฟรี https:// หรือ SSL โดย Let’s Encrypt
 • ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มได้เองผ่าน Remote และ Control Panel
 • Daily Backup สำรองข้อมูลรายวันแบบ Full Image

คุณสมบัติเฉพาะ

 • Private Cloud Hosting ใช้คนเดียวไม่แชร์ทรัพยากรกับคนอื่น
 • ใช้ Plesk เป็น Control Panel
 • รองรับ ASP, ASP.NET, .Net Core, PHP, NodeJS
 • รองรับฐานข้อมูล MSSQL, MySQL/MariaDB
 • ราคาเริ่มต้น 1,220 บาท/เดือน

คุณสมบัติที่เหมือนกัน

 • Hosting On Cloud อยู่บน Cloud มาตรฐานระดับโลก Uptime 99.9%
 • ไม่ต้อง Setup เซิร์ฟเวอร์เอง ทีมงานติดตั้ง Web/Mail/DB ให้พร้อมใช้
 • มีระบบจัดการ Website Control Panel
 • ได้สิทธิ์ Administrator สำหรับใช้ Remote Desktop
 • ฟรี https:// หรือ SSL โดย Let’s Encrypt
 • ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มได้เองผ่าน Remote และ Control Panel
 • Daily Backup สำรองข้อมูลรายวันแบบ Full Image