ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (Operating System)


Small

ยอดนิยม

590

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Transfer 1 TB

790

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Transfer 2 TB

ยอดนิยม

1,490

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Transfer 4 TB

Medium

ยอดนิยม

2,490

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Transfer 5 TB

4,990

บาท/เดือน


 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 320 GB
 • Transfer 6 TB

ยอดนิยม

9,900

บาท/เดือน


 • CPU 8 core
 • Memory 32 GB
 • SSD 640 GB
 • Transfer 7 TB

Large

14,900

บาท/เดือน


 • CPU 12 core
 • Memory 48 GB
 • SSD 960 GB
 • Transfer 9 TB

ยอดนิยม

19,900

บาท/เดือน


 • CPU 16 core
 • Memory 64 GB
 • SSD 1,280 GB
 • Transfer 10 TB

29,900

บาท/เดือน


 • CPU 20 core
 • Memory 96 GB
 • SSD 1,920 GB
 • Transfer 12 TB

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (Operating System)


Small

ยอดนิยม

890

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Transfer 1 TB

1,090

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Transfer 2 TB

ยอดนิยม

1,990

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Transfer 4 TB

Medium

ยอดนิยม

3,490

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Transfer 5 TB

6,490

บาท/เดือน


 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 320 GB
 • Transfer 6 TB

ยอดนิยม

11,900

บาท/เดือน


 • CPU 8 core
 • Memory 32 GB
 • SSD 640 GB
 • Transfer 7 TB

Large

17,900

บาท/เดือน


 • CPU 12 core
 • Memory 48 GB
 • SSD 960 GB
 • Transfer 9 TB

ยอดนิยม

23,900

บาท/เดือน


 • CPU 16 core
 • Memory 64 GB
 • SSD 1,280 GB
 • Transfer 10 TB

34,900

บาท/เดือน


 • CPU 20 core
 • Memory 96 GB
 • SSD 1,920 GB
 • Transfer 12 TB

Small

ยอดนิยม

590

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 1 GB
 • SSD 25 GB
 • Transfer 1 TB

790

บาท/เดือน


 • CPU 1 core
 • Memory 2 GB
 • SSD 50 GB
 • Transfer 2 TB

ยอดนิยม

1,490

บาท/เดือน


 • CPU 2 core
 • Memory 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Transfer 4 TB

Medium

ยอดนิยม

2,490

บาท/เดือน


 • CPU 4 core
 • Memory 8 GB
 • SSD 160 GB
 • Transfer 5 TB

4,990

บาท/เดือน


 • CPU 6 core
 • Memory 16 GB
 • SSD 320 GB
 • Transfer 6 TB

ยอดนิยม

9,900

บาท/เดือน


 • CPU 8 core
 • Memory 32 GB
 • SSD 640 GB
 • Transfer 7 TB

Large

14,900

บาท/เดือน


 • CPU 12 core
 • Memory 48 GB
 • SSD 960 GB
 • Transfer 9 TB

ยอดนิยม

19,900

บาท/เดือน


 • CPU 16 core
 • Memory 64 GB
 • SSD 1,280 GB
 • Transfer 10 TB

29,900

บาท/เดือน


 • CPU 20 core
 • Memory 96 GB
 • SSD 1,920 GB
 • Transfer 12 TB

หมายเหตุ
– ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– พื้นที่ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ (OS) ประมาณ 7-10 GB