เช่น พื้นที่ , แรม , จำนวนผู้ใช้งาน , ชื่อโดเมนเนม , ที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ , สเปค , System Requirement หรือ อื่นๆ